AndroidProPlus هوش مصنوعی ساسان. نصب و راه اندازی


اطلاعات بیشتر

هوش مصنوعی همه چیز را تسخیر می کند

AndroidProPlus is the mechanism that takes you to the future.

برای هوش مصنوعی ساسان

حتما اپلیکیشن ESPEAK را نصب کنید


W3Schools

حتما نصب کنید

یرای نصب اینجا بزنید

W3Schools

اگر هوش مصنوعی ساسان را بر روی موبایل ندارید انرا نصب کنید

یرای نصب اینجا بزنید

هوش مصنوعی ساسان برنامه ای کاربردی است که رابط کاربری آن با انسان شبیه سازی شده است. هرچه ازگوشی میخواهید بگویید تا موبایلتان اجرا کند! این برنامه برای همه کاربرد دارد .انسان شبیه سازی شده آن ساسان نام دارد و به 22 زبان قادر به شنوایی وسخن گفتن است. پازل موبایل را بصورت صوتی مدیریت نموده و در نتیجه شما فقط آنچه که از موبایلتان انتظار دارید را بگویید! ساسان میتواند محاوره کند . مثلا بگویید حالم خوب نیست ! دلسوزانه پاسخ میدهد . یاد گرفتن و محاوره با شمایکی از خصوصیات این نرم افزار است ..... اگر بخواهید پاسختان را هم یاد میگیرد .این پاسخ برای همه کاربر ها اعمال میشود فقط به او بگویید بقیه با ساسان . نصب کنید و از همصحبتی ساسان ایرانی لذت ببرید.

قبل از نصب روی این این تصاویربزنید تا به شما کمک کنیم با ساسان کمی آشنا شوید


View More Items